ایمن دریا کیش

اخذ پروانه فعالیت آموزش در یانوردی

مرکز بین المللی آموزش ایمن دریا در راستای گسترش آموزش ها و برگزاری دوره های دریانوردی موفق به اخذ اخذ پروانه فعالیت آموزش در یانوردی از سازمان بنادر و دریانوردی به شماره پروانه ی ی 12/1 در سال 1394 گردیده است.

کلیه حقوق متعلق به ایمن دریا کیش می‌باشد.
طراحی و اجرا : ایران پترو گرافیک