ایمن دریا کیش

جدول زمانبندی

با توجه به پاندمی ویروس کرونا دوره ها بنا بر درخواست مشتریان محترم برای هر شرکت به صورت جداگانه برگزار خواهد شد و جدول زمانبندی ارایه نمی گردد.

اطلاعيه عمومي براي کليه دوره ها

مواردي که بايد فرا گيران به همراه داشته باشند:

 • تاييديه گواهي سلامت/پزشکي معتبر(فقط برای دوره STCW )

 • پاسپورت ايمني فردي، در صورت وجود

 • یک قطعه عکس

 • مایو (لباس شنا)

 • از طرف آموزشگاه وسايلی مانند لباس و کفش ایمنی وحوله براي بخشهای ای عملی به صورت امانت در اختیار گذاشته خواهد شد. ولی در صورت تمایل می توانید وسایل شخصی خود را به همراه داشته باشید.

لطفا" به خاطر داشته باشيد که:

شرکت کنندگان در کلاس پذيرفته نخواهند شد در صورتي که:

 • داراي گواهي سلامت پزشکي نباشند. (فقط برای دوره STCW )

 • تحت تاثير الکل يا مواد مخدر باشند.

 • دير سر کلاس حضور يابند.

 • زمان استراحت بين کلاس سه نوبت در روز است.

 • گواهي هاي پايان دوره ها به اشخاصي تقديم ميگردد که به صورت کامل در کلاسها حضور داشته باشند.

 • گواهي نامه پايان دوره يا پاسپورت ايمني تنها بعد از پرداخت کامل هزينه ها ارائه ميگردد.

 • در صورت عدم حضور صورتحساب کامل دوره و يا کنسل کردن درخواست 3 روز قبل از شروع دوره ، نیمی از صورتحساب دریافت می شود.

خوشحاليم از اينکه مرکز ایمن دریا کیش را انتخاب کرده ايد. آماده خوشامد گويي به شما در مرکز خود هستيم.

کلیه حقوق متعلق به ایمن دریا کیش می‌باشد.
طراحی و اجرا : ایران پترو گرافیک