ایمن دریا کیش

تغییر لوگو

شرکت ایمن دریا کیش، بعد از 14 سال سابقه ی فعالیت در آموزش پرسنل نفت و گاز تصمیم به تغییرات در هویت بصری خود گرفته است. ما با حفظ کیفیت خود در اجرای آموزش ها و ارتقای آن، نشان تجاری شرکت را دوباره طراحی کرده ایم. این تغییرات را بر روی گواهینامه های دریافتی نیز مشاهده خواهید کرد. امیدواریم که همچنان انتخاب اول شما برای آموزش باشیم.

کلیه حقوق متعلق به ایمن دریا کیش می‌باشد.
طراحی و اجرا : ایران پترو گرافیک